S.T.G. group s.r.o. - ponuka služieb

Montáž celogumových kolies, bandáží a vzdušnicových pneumatík

Montáž je vykonávaná priamo u zákazníka po dohode termínu mobilným montážnym lisom (od 8“ do 20“).
Časová úspora je pre zákazníka veľkým prínosom, nakoľko montáž je vykonaná bez väčšej výluky z prevádzky.

Montáž EM a OTR pneumatík

Montáž je vykonávaná priamo u zákazníka, často aj v teréne, pokým je to možné.
Táto služba tiež znamená pre zákazníka značnú časovú úsporu a minimálne prestoje.

Plnenie pneumatík

Svojim zákazníkom ponúkame naplnenie pneumatík polyuretánom ST Fill. Táto technológia zabezpečuje prevádzku bez defektov, prierazov a v konečnom dôsledku bez prestojov.
Technológiu plnenia ocenia najmä zákazníci, ktorých stroje pracujú na šrotiskách, v zberných surovinách, v poľnohospodárstve, teda tam, kde hrozí väčší výskyt defektov.

Spätný zber ojazdených pneumatík

Spoločnosť zabezpečuje spätný zber odpadových pneumatík bezplatne a po celú prevádzkovú dobu v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch.

© 2018 S.T.G. group s.r.o. powered by o-design