S.T.G. group s.r.o. - ponuka služieb

Montáž celogumových kolies a bandáží

Montáž kolies, ktorá je realizovaná priamo u zákazníka mobilným lisom bez nutnosti demontované kolesá odvážať znamená značnú úsporu a minimálne prestoje. Túto časovú úsporu zákazníci veľmi oceňujú. Naša spoločnosť má k dispoziícii mobilný lis, na ktorom je možné prelisovávať superelastické kolesá a bandáže až do 20".

Okrem toho má naša spoločnosť aj stacionárny lis do 25" v sídle firmy.

Mobilný servis EM/OTR pneumatík

Naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom montáž tohto typu pneumatík podľa požiadaviek zákazníka. Táto služba taktiež znamená značnú úsporu a minimálne prestoje.

Plnenie pneumatík polyuretánom

Naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom plnenie pneumatík polyuretánom ST Fill.

Hlavnou výhodou pneumatiky naplnenej polyuretánom je, že je absolútne odstránená možnosť prierazu.

Pneumatiky naplnené polyuretánom našli svoje využitie predovšetkým v prevádzkach, kde dochádza často k defektom a prierazom, na šrotiskách, v stavebníctve a poľnohospodárstve.

Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu – opotrebované pneumatiky

Naša spoločnosť prevádzkuje zariadenie na zber odpadu - opotrebovaných pneumatík – katalógové číslo 160103 na základe súhlasu OÚ Ilava podľa §97 ods. 1 písmeno d) zákona o odpadoch. Prevádzkuje sa v sídle firmy na adrese Sihoť 166 Ilava v pracovné dni 7,00-13,00.

Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania-plnenia povinností výrobcu vyhradeného výrobku za rok 2017