Materiály na stiahnutie

Letáky

ST 2000 a ST 3000 ST fill LB 033 a OB 502 T-FORCE L2B a L4A
ST 2000 (english version) ST 3000 (english version) L2B; L4A (deutch version)

Katalogy

Katalog S.T.G. group
- komplet [10 Mb]
Katalog S.T.G. group
- vysokozdvižné vozíky [9 Mb]
Katalog S.T.G. group
- stavebné stroje [5 Mb]
Katalog Standard Tyres [128 Mb]

Pneumatíky pre stavebné stroje

Soubory sú ve formáte [PPT]

12.5/80-18 12PR I3 TL Samson
16/70-20 (405/70-20) 14PR E2H Samson TL
16/70-24 (405/70-24) 14PR E2H Samson TL
16.9-28IND 12PR R4D Samson TL
20.5-25 20PR E3/L3 TL Samson
10-16.5, 12-16.5 TL Samson
10-16.5, 12-16.5 L4A TL Samson

© 2018 S.T.G. group s.r.o. powered by o-design